DSC 0065

 „TRIJŲ KOLONŲ“ principas:

Mokytojai, mokiniai, tėvai laiko mokyklos „stogą“

     Misija - mokykla, kurdama mokymąsi skatinančią aplinką, teikia kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį išsilavinimą ir neformalųjį švietimą, ugdo asmenybę, pasirengusią tolesniam mokymuisi ir gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje.

     Vizija – moderni, besimokanti, atvira kaitai mokykla, kurioje saugu ir gera mokytis, dirbti ir kurti.

"Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto "Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II" Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis

lion quest eu

   Mokykla, siekdama vaiko gerovės, vykdydama savižudybių, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo bei priekabiavimo prevenciją, stiprindama socialines ir emocines kompetencijas dalyvauja LIONS QUEST LIETUVA projekte „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II" . 2019 m. birželio mėnesį mokytojai ir administracijos darbuotojai išklausė programos „Paauglystės kryžkelės"  seminarų ciklą. Nuo 2019 m. rugsėjo mėn. 5 - 8 kl. mokiniams organizuojami užsiėmimai "Paauglystės kryžkelės".