DSC 0065

 „TRIJŲ KOLONŲ“ principas:

Mokytojai, mokiniai, tėvai laiko mokyklos „stogą“

     Misija - mokykla, kurdama mokymąsi skatinančią aplinką, teikia kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį išsilavinimą ir neformalųjį švietimą, ugdo asmenybę, pasirengusią tolesniam mokymuisi ir gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje.

     Vizija – moderni, besimokanti, atvira kaitai mokykla, kurioje saugu ir gera mokytis, dirbti ir kurti.

Erasmus+ mokyklų mainų partnerysčių projekto ”Arts for life: developing life skills through the arts” dalyvių susitikimas Pelči, Kuldiga, Latvija. Dalyvavo mokytojai ir mokyklų darbuotojai iš Latvijos, Lietuvos, Turkijos, Lenkijos ir Portugalijos.

45614010

45628919

45713476