DSC 0065

 „TRIJŲ KOLONŲ“ principas:

Mokytojai, mokiniai, tėvai laiko mokyklos „stogą“

     Misija - mokykla, kurdama mokymąsi skatinančią aplinką, teikia kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį išsilavinimą ir neformalųjį švietimą, ugdo asmenybę, pasirengusią tolesniam mokymuisi ir gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje.

     Vizija – moderni, besimokanti, atvira kaitai mokykla, kurioje saugu ir gera mokytis, dirbti ir kurti.

10

2018 metų rudenį pradedame vykdyti Erasmus+ mokyklų mainų partnerysčių projektus:

"Play to learn, learn to play"

"Arts for life: developing life skills through the arts"

"Developing pupils' skills"

Kviečiame visus įsijungti į projektinę veiklą. 

Apie įgyvenditus projektus prašome skaityti: Įgyvendinti projektai