KPM herbas  10  united we play

„UNITED WE PLAY, UNITED WE WIN: DEVELOPING SOCIAL SKILLS AND INCLUSIVE EDUCATION THROUGH SPORT AND OUTDOOR ACTIVITIES

„Drauge mes žaidžiam, drauge mes laimim: socialinių įgūdžių lavinimas ir inkliuzinis ugdymas per sportą ir užsiėmimus gryname ore”

(2015-1-IT02-KA219-014752-3)

Projekto partnerystėje dalyvauja septynios Europos šalys - Lietuva, Turkija, Rumunija, Bulgarija, Ispanija, Islandija ir Italija. Projektas vyksta 2015-2017 m., jį finansuoja Europos Komisija, administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Šio projekto tikslas yra panaudoti sportą ir užsiėmimus gryname ore kaip patrauklią ir naudingą integruotą mokomąją veiklą, siekiant šių rezultatų: sveikas ir fiziškai aktyvus gyvenimo būdas, inkliuzinis ugdymas, žinios ir mokymasis naudojant inovatyvius metodus, kad mokomoji aplinka taptų patrauklesnė, atviresnė ir atitiktų kiekvieno mokinio individualius poreikius, pasitikėjimo savimi, tolerancijos ir pagarbos kitiems žmonėms ir kultūroms ugdymas, mokinių socialinių gebėjimų ugdymas - mokėjimas bendrauti ir bendradarbiauti dirbant komandoje ir siekiant bendro tikslo, mokymasis vadovauti, išreikšti savo nuomonę, nuspręsti, padėti silpnesniam komandos nariui, būti tolerantišku ir atidžiu, gebančiu atsisakyti neigiamos įtakos.

Pagrindinės projekto veiklos: renkama informacija apie šalis partneres – kuriami plakatai ir multimedijos pristatymai apie kiekvieną projekte dalyvaujančią mokyklą, miestą, regioną ir šalį, sukuriamas projekto logotipas; per sportinę ir fizinę veiklą susipažįstama su žmogaus kūno funkcijomis – pagal atliktas anketines apklausas kuriamas mokinių stiprybių ir silpnybių žemėlapis, mokiniai susipažįsta su savo fiziniu ir asmeniniu vystymusi ir išsikelia sau tikslus, kuriuos norėtų pasiekti projekto metu; mokomasi apie sveikos mitybos svarbą ir sveiką gyvenseną, susipažįstama su sveikais ir nesveikais maisto produktais, jų energetine verte – sukuriama e-knyga, kurioje pristatoma mokykloje organizuojama sveikos mitybos savaitė ir nesudėtingi sveiko maisto receptai; kiekviena projekto šalis supažindina kitas projekto partnerystės šalis su jų mokyklose pamokų ir popamokinių užsiėmimų metu žaidžiamų sportinių žaidimų taisyklėmis, organizuojamomis varžybomis, sporto renginiais; pristatomi kiekvienos projekto šalies vietinių, tradicinių žaidimų ir užsiėmimų gryname ore aprašymai ir taisyklės, pagal kuriuos kiekvienoje projekto šalyje pravedamos treniruotės ir praktiniai užsiėmimai popamokinės veiklos ir sportinių renginių metu.

Projekto partnerystėje dalyvaujančios mokyklos:

Pagrindinė šio projekto šalis koordinatorė yra Italija ir jame dalyvauja Sassari miesto Monte Rosello Basso bendrojo lavinimo mokykla iš Sardinijos salos Viduržemio jūroje. Tai didžiulė daugiakultūrinė mokykla. Joje mokosi net 1000 skirtingų tautybių mokinių ir dirba 148 darbuotojai. Pamokos vyksta septyniuose mokyklos pastatuose. Mokinių amžius nuo 3 iki 14 metų. Sportas, sveika gyvensena ir aktyvus gyvenimo būdas yra pagrindiniai šios mokyklos prioritetai. Tai antrasis tarptautinis šios mokyklos projektas.

Bulgarios Plovdiv miesto “Konstantin Velichkov” vidurinė mokykla. Joje mokosi keturi šimtai 5-18 metų mokinių ir mokyklos teritorijoje yra jai priklausantis vaikų darželis. Mokiniai ir mokytojai labai domisi sportu. Mokykloje veikia futbolo ir žolės riedulio būreliai, kuriems vadovauja profesionalūs garsių Plovdiv futbolo ir žolės riedulio komandų treneriai. Europos Sąjungos finansuojamuose projektuose mokykla dalyvauja nuo 2012 metų.

Islandijos Glerarskoli bendrojo lavinimo mokykla iš Akureyri miesto, įsikūrusio šalies šiaurinėje dalyje. Šioje mokykloje mokosi 311 vaikų nuo 6 iki 16 metų ir dirba 55 darbuotojai. Mokykla turi savo baseiną ir sporto centrą, joje taip pat du vakarus per savaitę veikia jaunimo centras. Plaukimo ir kūno kultūros pamokos yra privalomos. Mokykla anksčiau yra dalyvavusi Nordplus projekte.

Rumunijos Buzau regiono Magura gimnazija. Tai kaimo mokykla, kurioje mokosi 120 mokinių ir dirba 30 mokytojų. Mokykla neturi sporto salės, tačiau garsėja puikiais sporto laimėjimais. Projektinėje veikloje mokykla dalyvauja nuo 2007 metų. Šiuo metu mokykla dalyvauja dviejuose Erasmus+ projektuose.

Ispanijos, Katalonijos regiono, Molins de Rei miestelio Bernat el Ferrer vidurinė mokykla. Čia mokosi 945 mokiniai ir dirba 78 mokytojai. Kaip ir Sardinijos mokykloje čia mokosi mokiniai iš etninių mažumų. Mokykloje mokoma ispanų ir katalonų kalbų, nes tai dvi oficialios valstybinės kalbos šiame regione. Kūno kultūros pamokas mokiniai pradeda lankyti tik nuo 12 metų ir jos yra privalomos, kol mokiniams sukanka 16 metų. Šis projektas mokyklai yra antrasis tarptautinis projektas. 2013 m. mokykla dalyvavo Comenius projekte.

Turkijos, Kapadokijos regiono, Derinkuyu kaimo, Cakili Sehit Kasim Poyraz vidurinė mokykla. Šioje mokykloje mokosi 80 mokinių, dirba tik 6 mokytojai ir direktorius. Klasėse mokosi po 20 mokinių. Mokykla turi 5 kabinetus, biblioteką, laboratoriją ir aktų salę. Mokiniai sportuoja mokyklos kieme esančiame sporto aikštyne. Šiai mokyklai - tai pirmasis tarptautinis projektas.

Visos projekte dalyvaujančios mokyklos yra valstybinės bendrojo lavinimo mokyklos, jame dalyvauja 10-16 metų mokiniai iš visų projekto šalių, mokytojai, tėvai, vietinės bendruomenės bei sporto organizacijos. Šio projekto metu vyks 7 tarptautiniai projekto dalyvių susitikimai projekto veiklai vykdyti: 4 mobilumų susitikimai (Ispanijoje, Lietuvoje, Bulgarijoje ir Italijoje), kuriuose dalyvaus mokytojai ir mokiniai ir 3 projekto darbo grupės susitikimai (Islandijoje, Turkijoje ir Rumunijoje), kuriuose dalyvaus tik mokytojai.

Šilutės r. Katyčių pagrindinėje mokykloje projektą koordinuoja anglų kalbos mokytoja Vaida Šarkauskienė.

Ši informacija atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Švietimo mainų paramos fondas ir Europos Komisija negali būti laikomi atsakingais už bet kokį pateikiamos informacijos naudojimą.