DSC 0065

 „TRIJŲ KOLONŲ“ principas:

Mokytojai, mokiniai, tėvai laiko mokyklos „stogą“

     Misija - mokykla, kurdama mokymąsi skatinančią aplinką, teikia kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį išsilavinimą ir neformalųjį švietimą, ugdo asmenybę, pasirengusią tolesniam mokymuisi ir gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje.

     Vizija – moderni, besimokanti, atvira kaitai mokykla, kurioje saugu ir gera mokytis, dirbti ir kurti.

Katyčių pagrindinė mokykla - Comenius projekto dalyvė

Šilutės r. Katyčių pagrindinė mokykla pirmą kartą dalyvauja tarptautiniame Comenius daugiašalės mokyklų partnerystės projekte. Projektą „The Seasons - resources for developing key skills to our students“ („Metų laikai - mokinių gebėjimų ugdymo šaltinis”) vykdo septynios šalys: Rumunija, Turkija, Ispanija, Čekija, Lenkija, Italija ir Lietuva. Šio projekto veiklą jungianti tema - keturi metų laikai, jų kaita gamtoje ir žmogaus gyvenime. Sekdami metų laikus, mokiniai susipažins su kiekvienos projekte dalyvaujančios šalies tradicijomis, kultūriniais ir gamtiniais ypatumais, tobulins anglų kalbos žinias. Projektą finansuoja Europos Komisija, jo trukmė – 2 metai.

  

Susitikimas Rumunijoje

Susitikimas Lenkijoje

Susitikimas Turkijoje

Susitikimas Lietuvoje

Susitikimas Ispanijoje

Susitikimas Italijoje

Susitikimas Čekijoje