bandimas 01

Nuo 2009 m. balandžio 9 d. mūsų mokykla dalyvavo "Mokyklų tobulinimo programos plius" (MTP plius) projekte, "Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas" programoje.

Mokyklų tobulinimo programa plius (MTPplius) yra įgyvendinama naudojant ES struktūrinių fondų paramą. Programa yra skirta bendrajam lavinimui. MTPplius tikslas - užtikrinti visuomenės poreikius atitinkančią bendrojo ugdymo kokybę diegiant inovacijas ir stiprinant švietimo sistemos pajėgumus.
     Dabar mūsų mokyklos bibliotekoje atnaujinti baldai, įsigyta naujos kompiuterinės technikos, kuri sėkmingai naudojama tiek moksleivių pasiruošimui pamokoms ir laisvalaikiui užimti, tiek mokyklos bendruomenės tikslams įgyvendinti.