DSC 0065

 „TRIJŲ KOLONŲ“ principas:

Mokytojai, mokiniai, tėvai laiko mokyklos „stogą“

     Misija - mokykla, kurdama mokymąsi skatinančią aplinką, teikia kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį išsilavinimą ir neformalųjį švietimą, ugdo asmenybę, pasirengusią tolesniam mokymuisi ir gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje.

     Vizija – moderni, besimokanti, atvira kaitai mokykla, kurioje saugu ir gera mokytis, dirbti ir kurti.

1. Edvinas Jonaitis 10 klasė - pirmininkas

2. Dovydas Čemerkas 10 klasė - pirmininko pavaduotojas

3. Agnė Arnašiūtė 5 klasė

4. Pija Overlingaitė 6 klasė

5. Lukas Overlingas 7 klasė

6. Gabrielė Valiūtė 7 klasė - sekretorė

7. Liveta Kariniauskaitė 8 klasė

8. Valentina Barauskaitė 9 klasė

9. Kristina Šliupaitė 10 klasė

Mokinių komiteto veiklos planas

Mokinių komiteto nuostatai