DSC 0065

 „TRIJŲ KOLONŲ“ principas:

Mokytojai, mokiniai, tėvai laiko mokyklos „stogą“

     Misija - mokykla, kurdama mokymąsi skatinančią aplinką, teikia kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį išsilavinimą ir neformalųjį švietimą, ugdo asmenybę, pasirengusią tolesniam mokymuisi ir gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje.

     Vizija – moderni, besimokanti, atvira kaitai mokykla, kurioje saugu ir gera mokytis, dirbti ir kurti.

Dovilė Čemerkaitė, 9 kl. – pirmininkė

Lukas Skurdelis, 9 kl.

Valentina Barauskaitė, 10 kl.

Gabrielė Valiūtė, 8 kl.

Erikas Gruzdovas, 8 kl.

Pija Overlingaitė, 7 kl.

Gytis Maselskis, 7 kl.

Gerda Jonaitytė, 6 kl.

Vakaris Nazarovas, 6 kl.

Mokinių komiteto veiklos planas

Mokinių komiteto nuostatai