DSC 0065

 „TRIJŲ KOLONŲ“ principas:

Mokytojai, mokiniai, tėvai laiko mokyklos „stogą“

     Misija - mokykla, kurdama mokymąsi skatinančią aplinką, teikia kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį išsilavinimą ir neformalųjį švietimą, ugdo asmenybę, pasirengusią tolesniam mokymuisi ir gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje.

     Vizija – moderni, besimokanti, atvira kaitai mokykla, kurioje saugu ir gera mokytis, dirbti ir kurti.

1. Lina Čemerkienė 

2. Lina Kislinkienė 

3. Jūratė Lindžienė 

4. Dovilė Jankauskienė 

5. Giedrius Overlingas 

6. Nijolė Vaičiulienė 

7. Dalia Genienė 

8. Vilma Jucevičienė 

9. Jolanta Valienė 

Tėvų komiteto nuostatai

Tėvų komiteto darbo planas