katyciumokykl

 „TRIJŲ KOLONŲ“ principas:

Mokytojai, mokiniai, tėvai laiko mokyklos „stogą“

1. Lina Čemerkienė 

2. Lina Kislinkienė 

3. Jūratė Lindžienė 

4. Dovilė Jankauskienė 

5. Giedrius Overlingas 

6. Nijolė Vaičiulienė 

7. Dalia Genienė 

8. Vilma Jucevičienė 

9. Jolanta Valienė 

Tėvų komiteto nuostatai

Tėvų komiteto darbo planas