katyciumokykl

 „TRIJŲ KOLONŲ“ principas:

Mokytojai, mokiniai, tėvai laiko mokyklos „stogą“

1. Lina Čemerkienė (PUG)

2. Lina Kislinkienė (1,3 kl.)

3. Jūratė Lindžienė (2 kl.)

4. Dovilė Jankauskienė (4 kl.)

5. Giedrius Overlingas (5 kl.)

6. Nijolė Vaičiulienė (6 kl.)

7. Dalia Genienė (7 kl.)

8.  Žydrūnas Jašinskas (8 kl.)

9. Vilma Jucevičienė (9 kl.)

10. Viktorija Peteraitienė (10 kl.)

Tėvų komiteto nuostatai

Tėvų komiteto darbo planas