DSC 0065

 „TRIJŲ KOLONŲ“ principas:

Mokytojai, mokiniai, tėvai laiko mokyklos „stogą“

     Misija - mokykla, kurdama mokymąsi skatinančią aplinką, teikia kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį išsilavinimą ir neformalųjį švietimą, ugdo asmenybę, pasirengusią tolesniam mokymuisi ir gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje.

     Vizija – moderni, besimokanti, atvira kaitai mokykla, kurioje saugu ir gera mokytis, dirbti ir kurti.

1, 3 kl. – Monika Gruzdienė

2, 4 kl. – Laura Būdienė

5, 6 kl. – Jūratė Lindžienė

7 kl. – Vilma Jucevičienė

8 kl. – Jolanta Valienė

9 kl. – Lina Čemerkienė

10 kl. – Vilma Jucevičienė

Tėvų komiteto nuostatai

Tėvų komiteto darbo planas