1, 3 kl. – Laura Būdienė

2, 4 kl. – Monika Gruzdienė

5 - 7 kl. – Jūratė Lindžienė

8 kl. – Vilma Jucevičienė

9 kl. – Giedrė Armonienė

10 kl. – Lina Čemerkienė

 

Tėvų komiteto nuostatai

Tėvų komiteto darbo planas