DSC 0065

 „TRIJŲ KOLONŲ“ principas:

Mokytojai, mokiniai, tėvai laiko mokyklos „stogą“

     Misija - mokykla, kurdama mokymąsi skatinančią aplinką, teikia kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį išsilavinimą ir neformalųjį švietimą, ugdo asmenybę, pasirengusią tolesniam mokymuisi ir gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje.

     Vizija – moderni, besimokanti, atvira kaitai mokykla, kurioje saugu ir gera mokytis, dirbti ir kurti.

1. Lina Čemerkienė - pirmininkė (tėvų atst.)

2. Viktorija Peteraitienė  (tėvų atst.)

3. Vilma Jucevičienė (tėvų atst.)

4. Brigita Vitkauskienė  (mokytojų atst.)

5. Virginija Gečaitė (mokytojų atst.)

6. Rasa Jonaitienė (mokytojų atst.)  

7. Edvinas Jonaitis - 10 kl. (mokinių atst.)

8. Gabrielė Valiūtė - 7 kl. (mokinių atst.)

9. Pija Overlingaitė - 6 kl. (mokinių atst.)

 

Mokyklos tarybos veiklos planas

Mokyklos tarybos nuostatai