DSC 0065

 „TRIJŲ KOLONŲ“ principas:

Mokytojai, mokiniai, tėvai laiko mokyklos „stogą“

     Misija - mokykla, kurdama mokymąsi skatinančią aplinką, teikia kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį išsilavinimą ir neformalųjį švietimą, ugdo asmenybę, pasirengusią tolesniam mokymuisi ir gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje.

     Vizija – moderni, besimokanti, atvira kaitai mokykla, kurioje saugu ir gera mokytis, dirbti ir kurti.

Lina Čemerkienė, tėvų atstovė – pirmininkė

Vilma Jucevičienė, tėvų atstovė

Jolanta Valienė, tėvų atstovė

Brigita Vitkauskienė, mokytojų atstovė

Virginija Gečaitė, mokytojų atstovė

Rasa Jonaitienė, mokytojų atstovė

Dovilė Čemerkaitė, 9 kl. mokinių atstovė

Pija Overlingaitė, 7 kl. mokinių atstovė

Gabrielė Valiūtė, 8 kl. mokinių atstovė

Mokyklos tarybos veiklos planas

Mokyklos tarybos nuostatai