katyciumokykl

 „TRIJŲ KOLONŲ“ principas:

Mokytojai, mokiniai, tėvai laiko mokyklos „stogą“

1. Lina Čemerkienė - pirmininkė (tėvų atst.)

2. Viktorija Peteraitienė  (tėvų atst.)

3. Vilma Jucevičienė (tėvų atst.)

4. Brigita Vitkauskienė  (mokytojų atst.)

5. Virginija Gečaitė (mokytojų atst.)

6. Rasa Jonaitienė (mokytojų atst.)  

7. Edvinas Jonaitis - 10 kl. (mokinių atst.)

8. Gabrielė Valiūtė - 7 kl. (mokinių atst.)

9. Pija Overlingaitė - 6 kl. (mokinių atst.)

 

Mokyklos tarybos veiklos planas

Mokyklos tarybos nuostatai