katyciumokykl

 „TRIJŲ KOLONŲ“ principas:

Mokytojai, mokiniai, tėvai laiko mokyklos „stogą“

1. Lina Čemerkienė - pirmininkė (tėvų atst.)

2. Viktorija Peteraitienė  (tėvų atst.)

3. Vilma Jucevičienė (tėvų atst.)

4. Brigita Vitkauskienė  (mokytojų atst.)

5. Virginija Gečaitė (mokytojų atst.)

6. Mirtanda Tarvydienė (mokytojų atst.)  

7. Lukas Peteraitis - 10 kl. (mokinių atst.)

8. Kamilė Sruoginytė - 8 kl. (mokinių atst.)

9. Edvinas Jonaitis - 9 kl. (mokinių atst.)

 

Mokyklos tarybos veiklos planas