DSC 0065

 „TRIJŲ KOLONŲ“ principas:

Mokytojai, mokiniai, tėvai laiko mokyklos „stogą“

     Misija - mokykla, kurdama mokymąsi skatinančią aplinką, teikia kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį išsilavinimą ir neformalųjį švietimą, ugdo asmenybę, pasirengusią tolesniam mokymuisi ir gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje.

     Vizija – moderni, besimokanti, atvira kaitai mokykla, kurioje saugu ir gera mokytis, dirbti ir kurti.

Prisijungę prie elektroninės deklaravimo sistemos (EDS), užpildykite FR0512 v.4 formą.

 

5 Mokestinis laikotarpis – 2019
6S Mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams –
E1 Gavėjo tipas – 2 (paramos gavėjas)
E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 190696971
E3 Mokesčio dalies paskirtis – Šilutės r. Katyčių pagrindinė mokykla
E4 Mokesčio dalies dydis (procentais) –  1,2
E5 Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio – vėliausiai iki 2023 m. (pildoma tik norint paramą skirti ilgiau kaip 1 metus)