Baigėsi pirmasis pusmetis, pareikalavęs iš mokytojų ir mokinių nemažų ugdymo(si) iššūkių. Pradėję mokslo metus įprastoje mokyklinėje aplinkoje greitai turėjome perorganizuoti ugdymą į mišrų, o nuo spalio 28 dienos iki pusmečio pabaigos mokomės nuotoliniu būdu.

Remiantis  praktine patirtimi, buvo prieita prie išvados, kad pandemijos metu visos mokyklos susiduria su tomis pačiomis problemomis: mokiniai nesijungia kamerų dėl kelių priežasčių, kai kurie jų neturi arba nenori rodyti savo namų aplinkos, dar ne visi mokiniai turi nuotoliniam darbui tinkamas  priemones, ne visi mokytojai esame gerai praktiškai pasiruošę skaitmenizuotam ugdymui (darbui su Teams programa, skaitmeninių priemonių taikymu, kūrimu).

Gruodžio mėnesį mokytojai išklausė  darbo Teams aplinkoje pamokas, juos konsultuoja su programa geriau susipažinę kolegos Ričardas Gruzdys ir Ina Stankevičiūtė. Artimiausiu metu kompetencijų didinimui numatomi praktiniai mokymai.

Nors ugdomojo balo vidurkis tarp 5-10 klasių panašus kaip ir ankstesnių metų (7.1) jis neatspindi realių pasiekimų. Manome, kad jis pagrįstai padidintas dėl susiklosčiusių specifinių ugdymo ir vertinimo sąlygų. Tačiau šiandien galime pasidžiaugti, kad trylika 5-10 klasių mokinių pusmetį baigė  labai gerai ir puikiai. Tai:-  Karolina Lindžiūtė, Emilija Grigulytė, Rugilė Bendžiūtė (5kl.);-  Agnė Arnašiūtė, Gerda Jonaitytė Jonaitytė (mokosi puikiai), Guoda Vendelytė (7kl.); -  Gabrielė Jasmontaitė, Liveta Kebelytė, Pija Overlingaitė (8kl.);-  Ovidijus Šeputis (9kl.);- Dovilė Čemerkaitė, Nojus Tubutis, Karolis Daniulis (10kl.). Beje, Karolis rajono matematikos olimpiadoje laimėjo garbingą II vietą. Sveikiname ir džiaugiamės.

Neigiamus įvertinimus pirmame  pusmetyje gavo 7 mokiniai, o tai mažiau, nei mokantis kontaktiniu būdu.

Vis dar netenkina  mokinių lankomumas, nors pastangų jam pagerinti išties buvo daug.  Vienam mokiniui tenka 23 praleistos pamokos. Pagrindinės to priežastys: ne visi mokiniai sugeba prisijungti, kartais pramiega pirmąsias pamokas, nepakankama tėvų priežiūra.

Dar viena mokytojų įvardyta problema, su kuria susiduria kai kurie mokiniai, tai negebėjimas atlikti namų darbus. Vyresnieji nesitiki pagalbos iš tėvų, o virtualiose pamokose  individualioms konsultacijoms neužtenka laiko. Kita vertus, dažnai už pradinukus namų darbus atlieka jų tėveliai. Yla iš maišo išlenda tada, kai mokytoja klausinėja vaikus apie atliktus namų darbus. Taigi, tėvų pagalba vaikams turi būti gerai pamatuota ir nevirsti "meškos paslauga" vaikams. Nepakankami ir savarankiško darbo įgūdžiai. Todėl individualios  konsultacijos yra būtinos.

Įvardinę iškilusias nuotolinio ugdymo problemas aptarėme, kokią pagalbą  dar būtų galima suteikti mokiniams, jų tėvams lengvinant  mokymąsi ir darant jį patrauklesniu, labiau motyvuotu.

Informacija direktoriaus pavaduotojos ugdymui Danguolės Švenčionienės

 Mokiniams per fizinio aktyvumo gryname ore pamokas svarbu, kad mokiniai kuo daugiau būtų lauke, kad judėtų. Duotos savarankiškos užduotys : pastatyti tvirtoves, pilis ir pan. pasitelkus savo kūrybą, pagalbon pasikviestus savo šeimos narius. Atliktus darbus nufotografuoti ir atsiųsti. Viktoras su šeimos nariais (mama, sese) sugalvojo šias sniego figūras: žuvų, pilies, aštuonkojo. Pradžioje pastatė pilį, tada nulipdė žuvis, vėliau atsirado vietos ir aštuonkojui. Reikėjo daug sniego, bet kieme jo buvo pakankamai. Dabar ir kiemas švarus, ir sniego figūros stovi ir džiugina. Pasigrožėkime.

,,Viskas prasidėjo nuo to, kad jūsų užduotis buvo pastatyti tvirtovę. Per kelias valandas su mama pastatėm šią tvirtovę, kiemas atrodė šiek tiek tuščias, tai sugalvojo mama, kad ir žuvyčių reikėtų dar nulipdyti, o kad ir žuvytėm nebūtų liūdna, tai taip jau gavosi, kad ir aštuonkojis atsirado. Šios skulptūros atsirado per dvi dienas ir tebegyvuoja iki šiol. Tikiuosi, kad dar čia ne paskutinės skulptūros, juk žiema dar nesibaigė"/Viktoras/.


Informacija Danutės Plaipienės

astuonkojis 1

laisves pilis 1

zuvys 1


 

Gražius sniego skulptūros darbus, padedant mamai, pavyko atlikti 5kl. mokiniui Viktorui. Pasigrožėkime, pasidžiaukime.

Informavo fizinio ugdymo mokytoja D. Plaipienė

20210211 144938 2 3

20210213 140136

20210212 140729 5

viktoras

20210215 145422

Sapnų gaudyklės- tai daiktai, turintys plunksną, rutuliuką ir tinklą. Jos kabinamos virš lovų ir tariamai priviliojančios gerus sapnus bei nubaidančios blogus.
Tokias sapnų gaudykles 1 ir 3 klasių mokinius nuotolinėje pamokoje mokė pasigaminti Vilniaus nacionalinės bibliotekos kūrybinių dirbtuvių " Pats sau" darbuotoja Sandra.
Informavo Virginija Gečaitė

Dėkojame mūsų kraštiečiams ūkininkams Nijolei ir Arūnui Juškevičiams už parodytą dėmesį mokyklai ir dovanotas nevyriausybinės ne pelno kultūros organizacijos Lietuvos kultūros politikos instituto ir „Kultūros“ leidyklos išleistas knygas.  Mūsų mokyklos mokiniai ir mokytojai turės puikią galimybę susipažinti su svarbiu kultūros paveldu skaitydami Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato, architekto dr. Napalio Kitkausko knygą „Vilniaus arkikatedros požemiai“ ir mokslo istoriko, etnografo prof. Liberto Klimkos knygą „Vilniaus rotušė ir jos laikrodis“.