DSC 0065

 „TRIJŲ KOLONŲ“ principas:

Mokytojai, mokiniai, tėvai laiko mokyklos „stogą“

     Misija - mokykla, kurdama mokymąsi skatinančią aplinką, teikia kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį išsilavinimą ir neformalųjį švietimą, ugdo asmenybę, pasirengusią tolesniam mokymuisi ir gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje.

     Vizija – moderni, besimokanti, atvira kaitai mokykla, kurioje saugu ir gera mokytis, dirbti ir kurti.

   Balandžio 19 diena mokykloje - be pamokų. Jas pakeitė projektinė veikla. Kadangi dalyvaujame trijuose tarptautiniuose Erazmus + projektuose: „Developing pupils' skills", „Play to learn, learn to play”, „Arts for life",tai pagal jų programas vykdėme įdomias, kūrybiškumą, bendrystę ugdančias veiklas. Įvairiomis technikomis marginome kiaušinius ir mokyklos kieme puošėme Velykų medį, gaminome popierines lėles, dekoracijas ir kūrėme legendų inscenizacijas. Kiaušiniams dažyti klasės pasirinko skirtingas technikas: dažymą vašku, dažymą guašu, marginimą spalvotais popierėliais, lipdukais ir kt.

   Savo išmonę ir kūrybiškumą mokiniai rodė popierinių lėlių pagalba suvaidindami legendas apie Katyčių vardo kilmę (5klasė), Akmeniškių piliakalnį (10 klasė), Rambyno kalno laumes (8klasė), Vilniaus įkūrimą (6klasė), Eglę žalčių karalienę (9klasė), Jūratę ir Kastytį (7klasė). Pradinukai parodė du lėlių teatro spektaklius:„Amžinai alkana senelio ožka" ir „Kaip žvėrys lapės namelius vadavo". Čia netrūko išmonės mokinių kūrybiškumui atsiskleisti.

   Daugiausia aplodismentų sulaukė, žinoma(!) legendos apie Katyčių vardo kilmę improvizaciją.

   Suvėrę kiaušinius į girliandas ir sukabinę juos ant mokyklos kieme augančio medžio fotografavomės, vieni kitiems linkėjome šiltų Šventų Velykų ir smagių pavasario atostogų.

   Šiltų ir gražių Šv. VELYKŲ Jums ir Jūsų brangiems žmonėms!

Informacija ir foto M.Lukošaitienės