DSC 0065

 „TRIJŲ KOLONŲ“ principas:

Mokytojai, mokiniai, tėvai laiko mokyklos „stogą“

     Misija - mokykla, kurdama mokymąsi skatinančią aplinką, teikia kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį išsilavinimą ir neformalųjį švietimą, ugdo asmenybę, pasirengusią tolesniam mokymuisi ir gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje.

     Vizija – moderni, besimokanti, atvira kaitai mokykla, kurioje saugu ir gera mokytis, dirbti ir kurti.

   Balandžio 4 dieną Klaipėdos universiteto Pedagogikos katedros Tolerancijos ugdymo tyrimų laboratorija kartu su Klaipėdos m. savivaldybės Vaiko gerovės komisija ir Labdaros ir paramos fondu „Dvasinės pagalbos jaunimui centras" organizavo mokinių mokslinę konferenciją "Tolerantiška mokykla -saugi visuomenė"

   Joje dalyvavo Klaipėdos ir kai kurių kitų apskričių mokyklų mokiniai. Su socialine pedagoge Ina dalyvavome ir mes: Lukas Skurdelis, Ovidija Kunšteinaitė, Dovilė Čemerkaitė, Nojus Tubutis.

   Konferencijos pradžioje stebėjome teatrinę kompoziciją „Pasakyk, ką jauti". Ją pristatė Simono Dacho progimnazijos teatro klasė. Po to klausėmės paskaitos „Mūsų skirtumai - teigiamybės ir trūkumai". Vėliau vyko darbas sekcijose. Mes dalyvavome III sekcijos veikloje, kurioje mokyklų komandos ruošėsi ir pristatė tokias temas: „Pozityvi bendravimo kultūra mokykloje ir už jos ribų", „Konfliktas yra norma XXI amžiuje", „Ar kartų skirtumai daro įtaką konfliktų sprendimo būdams" ir kt.

   Mūsų komanda ruošė pristatymą tema „Konfliktų žodynas"., kuris gavo nominaciją „Informatyviausias pranešimas“. Kalbėjome apie tai, kodėl kyla konfliktai tarp mūsų ir kaip juos sprendžiame , kokios veiklos vykdomos mūsų mokykloje, kad jų būtų kuo mažiau, kaip išvengti konfliktų, kaip valdyti emocijas. Mūsų manymu, konfliktus galima spręsti tokiais būdais, kaip

  • Atidžiai klausytis vienas kito
  • Stengtis susitarti
  • Atsiprašyti ir atleisti
  • Šypsotis
  • Pajuokauti
  • Stengtis bendromis jėgomis išspręsti konfliktą
  • Mėginti suprasti, ką jaučia kitas žmogus
  • Pakviesti pagalbą kitus žmones
  • Nutraukti pokalbį, nusiraminti ir tik tada kalbėtis toliau
  • Pasakyti ko konkrečiai nori pats ir bandyti išsiaiškinti ko konkrečiai reikia kitam žmogui.

Informavo Nojus Tubutis ir Lukas Skurdelis

 

FB IMG 1554467347945