DSC 0065

 „TRIJŲ KOLONŲ“ principas:

Mokytojai, mokiniai, tėvai laiko mokyklos „stogą“

     Misija - mokykla, kurdama mokymąsi skatinančią aplinką, teikia kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį išsilavinimą ir neformalųjį švietimą, ugdo asmenybę, pasirengusią tolesniam mokymuisi ir gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje.

     Vizija – moderni, besimokanti, atvira kaitai mokykla, kurioje saugu ir gera mokytis, dirbti ir kurti.

Šių metų spalio 13 dieną 5-6 klasių mokiniai su klasės vadove Rita Gečiene ir etikos mokytoju Rimu Vitkausku buvo išvykę į Šilutės H. Šojaus muziejų. Mokiniai dalyvavo pagal Europos kultūros paso siūlomus renginius-  edukacinėje pamokoje „ Knygos istorija“.

Renginio metu edukatorė mokinius įtraukė į ivairias veiklas: vaikai sužinojo ant kokių medžiagų  ir su kokiais įrankiais rašė senovės žmonės, kaip skaičiuodavo šeimos narius ar gyvulius ir t.t.

Pabaigoje mokiniams buvo suteikta galimybė atsispausdinti tekstą su senoviniu spausdintuvu ir užsidėti antspaudą. Taip pat atminimui padovanojo atvirukus su Šilutės miesto vaizdais.

Informaciją pateikė

Rita Gečienė- anglų kalbos mokytoja