DSC 0065

 „TRIJŲ KOLONŲ“ principas:

Mokytojai, mokiniai, tėvai laiko mokyklos „stogą“

     Misija - mokykla, kurdama mokymąsi skatinančią aplinką, teikia kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį išsilavinimą ir neformalųjį švietimą, ugdo asmenybę, pasirengusią tolesniam mokymuisi ir gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje.

     Vizija – moderni, besimokanti, atvira kaitai mokykla, kurioje saugu ir gera mokytis, dirbti ir kurti.

Ankstyvą rytą mokytojus prie mokyklos durų dainomis pasitiko muzikos mokytojos Dalios Kriščiūnienės suburtas gitaristų ansamblis  Po rožę kiekvienam įteikė dešimtokai. Aukštas kaip medis šakotis į mokyklą atkeliavo iš Šilutės savivaldybės. Jį su sveikinimais mokytojams ir padėkos raštu už prasmingus darbus mokytojai Brigitai Vitkauskienei atvežė Švietimo skyriaus vedėja Dainora Budvytienė. Gėlės iš seniūnės Gražinos Kungienės rankų, gražūs žodžiai iš Nijolės Stanelienės lūpų. Na ir mokytojos Viliutės Vindžigelskienės jubiliejnis gimtadienis. Švenčiame auksinį rudenį, švenčiame gyvenimą.

M.Lukosaitienė