Vasara ištiesė ranką rugsėjui, mokiniai - mokyklai, mokytojai - mokiniams.

Agne, Guoda, kokios jūs nuostabios šventės vedėjos!

Rasa, koks puikus tavo parašytas šventės scenarijus!

Kokie gražūs, mokyklos pasiilgę mokiniai! Užaugę dešimtokai!

Visa Rugsėjo 1-osios šventė tarsi pleveno vaiskiame ore. Šventės simbolis -kardeliai stiebėsi į dangų  vaikų rankose.  Vaikai tikrai pasiilgo mokyklos.

Būkime disciplinuoti, su džiaugsmu ir viltimi žengiantys į pertvarkytą, saugesnę mokyklą. Tegul visus vienija darnus darbas, kilnūs siekiai, pažinimas ir atradimai. To linkėjo mokyklos direktorius, Katyčių seniūnė, katalikų ir evangelikų-liuteronų kunigai. To linkime vieni kitiems visi mokyklos bendruomenės nariai.

Sėkmingų, saugių mokslo metų!

M. Lukošaitienė

2020-09-01