DSC 0065

 „TRIJŲ KOLONŲ“ principas:

Mokytojai, mokiniai, tėvai laiko mokyklos „stogą“

     Misija - mokykla, kurdama mokymąsi skatinančią aplinką, teikia kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį išsilavinimą ir neformalųjį švietimą, ugdo asmenybę, pasirengusią tolesniam mokymuisi ir gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje.

     Vizija – moderni, besimokanti, atvira kaitai mokykla, kurioje saugu ir gera mokytis, dirbti ir kurti.

     Su vasaros pradžia baigiame iššūkiu virtusius "zoominius nuotolinius" mokslo metus. "Liūdna ir be galo gaila, kad susitinkam tik ekrane..." - dainuoja Stano. Nors mokymasis buvo visiems sudėtingas ir daug kam norėjosi grįžti į klases, bet karantinas ir nuotolinis mokymas daug ko išmokė ir vaikus, ir mokytojus, ir tėvus. Vaikai pamatė, ką reiškia savarankiškumas ir tai jiems geriausia pamoka ateičiai. Mokytojai suprato ko trūksta šiam netradiciniam ugdymo būdui, tėvai - kaip reikia ir kaip sunku padėti vaikui mokytis, kaip suderinti darbą su pagalba savo vaikui. Visi kartu gavome geras gyvenimo pamokas. Pirmasias vasaros savaites dar rengsime konsultacijas mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų ar spragų, pažymių išsitaisymui, daugiau laiko skirsime atviroms edukacinėms erdvėms rengti. Baigiantis šiems sudėtingiems mokslo metams padėkokime vieni kitiems už tai, kad sugebėjome sunkius dalykus paversti paprastais, o paprastus - stebuklingais. O mokiniai dėkoja mokytojams "duodami penkis" ir tardami AČIŪ!

Visiem saugios vasaros!

M.Lukošaitienė