DSC 0065

 „TRIJŲ KOLONŲ“ principas:

Mokytojai, mokiniai, tėvai laiko mokyklos „stogą“

     Misija - mokykla, kurdama mokymąsi skatinančią aplinką, teikia kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį išsilavinimą ir neformalųjį švietimą, ugdo asmenybę, pasirengusią tolesniam mokymuisi ir gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje.

     Vizija – moderni, besimokanti, atvira kaitai mokykla, kurioje saugu ir gera mokytis, dirbti ir kurti.

Informuojame, kad mokytojai dirba nuotoliniu būdu. Su visais pedagoginiais darbuotojais galima susisiekti elektroninio pašto adresais: https://www.katyciai.silute.lm.lt/index.php/struktura-ir-kontaktai/19-mokytojai

Mokyklos administracijos elektroninio pašto adresai: https://www.katyciai.silute.lm.lt/index.php/struktura-ir-kontaktai/20-administracija