DSC 0065

 „TRIJŲ KOLONŲ“ principas:

Mokytojai, mokiniai, tėvai laiko mokyklos „stogą“

     Misija - mokykla, kurdama mokymąsi skatinančią aplinką, teikia kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį išsilavinimą ir neformalųjį švietimą, ugdo asmenybę, pasirengusią tolesniam mokymuisi ir gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje.

     Vizija – moderni, besimokanti, atvira kaitai mokykla, kurioje saugu ir gera mokytis, dirbti ir kurti.

 Mes kiekvienas,

 Turim savo Lietuvą,

 Kur tik viena tėra

 Tokia troba,

 Toks rankšluostis,

 Toks suolas, toks

 gaivus vanduo,

 Tokie tėvų ir prosenių kapai,

 Ten ir šlovė

 Ir garsios pavardės prityla,

 Nes ten akistatos riba.

 Ties tuo

 Prieš ką nėra ko pūstis, nei didžiuotis, nei meluot...

 Tenais - senelės austas rankšluostis,

 Girnapusė prie durų

 Ir amžių pelenai, pavirte juodžemiu

 Ir vyturiai...

 Ten tavo Lietuva

 Ir prosenių kapai

 Kaip sąžinė,

 Kaip akys

 Žvelgiančios tiesiog širdin.../E. Matuzevičius/

   Trispalviais, mokinių pasigamintais vėjo malūnėliais nešini rinkomės mokyklos kieme,kur laukėme iš Brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos bataliono atvyktančių karių. Būrys šaunių karių pasirodė mokyklos kieme, kur jiems Bikavėnų senųjų kaimo tradicijų centro darbuotojai perdavė dvidešimties metrų ilgio Lietuvos Trispalvę. Šia įspūdingo dydžio vėliava nešini kariai ir mokyklos bendruomenė,  skambant bažnyčios varpams,  pajudėjome miestelio aikštės link. Čia Gabrielės V. deklamuojamu E. Matuzevičiaus eilėraščiu prasidėjo iškilmingas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmečio minėjimas. Sugiedojome Lietuvos himną. Įkvepiančias sveikinimo kalbas akcentuodami Lietuvos pasiekimus, pasididžiavimą savo šalimi, jos jaunaja karta  pasakė rajono savivaldybės mero pavaduotojas S. Šeputis, tarybos narys R. Stonkus, Ž. Naumiesčio katalikų ir evangelikų kunigai S. Anužis ir V.Miliauskas, seniūnas J. Lukošaitis.

"Kas yra valstybė?", - klausė kunigas V. Miliauskas.

"Žemė, piliečiai, valdžia", - atsakė pats kunigas. "Mes turime būti verti savo valstybės ir didžiuotis ja"!

Mero pavaduotojas S. Šeputis ir tarybos narys R. Stonkus atidengė stendą, skirtą šiai iškilmingai datai paminėti. Tai Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos Aktas Dėl Nepriklausomos Lietuvos Valstybės Atstatymo.

Skambėjo patriotinės dainos, trispalviais malūnėliais mojavo mokiniai, Lietuvos Trispalvę pašventino kunigas S. Anužis, na, o kariai trimis patrankų salvėmis pasveikino mūsų laisvės trisdešimtmetį.

Sulankstyta trispalvė buvo perduota Katyčių seniūnijos bendruomenei. Jos gamybą iniciavo Bikavėnų senųjų kaimo tradicijų centras, laimėjęs Kultūros ir Sporto ministerijos finansuotą projektą.

Pilietiškumo pamoka išmokta. Visiems tvirto tikėjimo Lietuva!

M. Lukošaitienės tekstas ir video siužetas