DSC 0065

 „TRIJŲ KOLONŲ“ principas:

Mokytojai, mokiniai, tėvai laiko mokyklos „stogą“

     Misija - mokykla, kurdama mokymąsi skatinančią aplinką, teikia kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį išsilavinimą ir neformalųjį švietimą, ugdo asmenybę, pasirengusią tolesniam mokymuisi ir gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje.

     Vizija – moderni, besimokanti, atvira kaitai mokykla, kurioje saugu ir gera mokytis, dirbti ir kurti.

     Su vasaros pradžia baigiame iššūkiu virtusius "zoominius nuotolinius" mokslo metus. "Liūdna ir be galo gaila, kad susitinkam tik ekrane..." - dainuoja Stano. Nors mokymasis buvo visiems sudėtingas ir daug kam norėjosi grįžti į klases, bet karantinas ir nuotolinis mokymas daug ko išmokė ir vaikus, ir mokytojus, ir tėvus. Vaikai pamatė, ką reiškia savarankiškumas ir tai jiems geriausia pamoka ateičiai. Mokytojai suprato ko trūksta šiam netradiciniam ugdymo būdui, tėvai - kaip reikia ir kaip sunku padėti vaikui mokytis, kaip suderinti darbą su pagalba savo vaikui. Visi kartu gavome geras gyvenimo pamokas. Pirmasias vasaros savaites dar rengsime konsultacijas mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų ar spragų, pažymių išsitaisymui, daugiau laiko skirsime atviroms edukacinėms erdvėms rengti. Baigiantis šiems sudėtingiems mokslo metams padėkokime vieni kitiems už tai, kad sugebėjome sunkius dalykus paversti paprastais, o paprastus - stebuklingais. O mokiniai dėkoja mokytojams "duodami penkis" ir tardami AČIŪ!

Visiem saugios vasaros!

M.Lukošaitienė

1 - 4 klasių mokiniai dalyvauja respublikiniame piešinių konkurse " Pasieniečiai- Lietuvos valstybės sienos sargyboje".

Mokytoja Virginija Gečaitė

   Lietuvių kalbos pamokoje ketvirtokai apibendrino skyrių " Kalbėti motinos kalba". Štai keletas jų minčių apie gimtuosius namus. " Čia labai gražu. Pievos... Pievose daugybė gėlių. Čia ramu, smagu ir linksma. Kasdien vis kažkas naujo..." ( Karolina). " Mano gimtieji namai Stubrių kaime. Aš gimiau šiame kaimelyje ir gyvensiu visada. Kokios pas mus būna šventės! Gaila, kad mažėja vaikų, jaunimo. ( Benas)." Mano gimtieji namai Kalnujuose. Gal, kai aš užaugsiu, savo kaime pastatysiu parduotuvę, mokyklą ir žaidimų aikštelę?" ( Oleg). "2009 metų balandžio 1 dieną aš išvydau šį pasaulį. Glausdamasi prie mamos, aš pradėjau jausti ryšį... Pradėjau suprasti, kad prie mamos gera. Kartu tvirtėjo ir kitas jausmas, tai meilė gimtiesiems namams." ( Rugilė). " Gimtieji namai mums yra patys svarbiausi. Tai namai, kuriuose mes gimėme, augame, mokomės gimtosios kalbos." ( Paulina). " Aš myliu Lietuvą, nes aš čia gimiau. Jeigu tektų kitur išvažiuoti, aš labai liūdėčiau. Lietuva net savo maloniausią kvapą turi." ( Neda). " Kas rytą vis nauja diena. Kartais niūri, kartais linksmesnė, nes visur siaučia COVID-19 virusas... Kai man liūdna, žaidžiu su savo šuniuku. Jis mane pralinksmina. Mokausi, skaitau knygas. Tokia mano gimtųjų namų diena." ( Viktoras).

Mokytoja Virginija Gečaitė