DSC 0065

 „TRIJŲ KOLONŲ“ principas:

Mokytojai, mokiniai, tėvai laiko mokyklos „stogą“

     Misija - mokykla, kurdama mokymąsi skatinančią aplinką, teikia kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį išsilavinimą ir neformalųjį švietimą, ugdo asmenybę, pasirengusią tolesniam mokymuisi ir gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje.

     Vizija – moderni, besimokanti, atvira kaitai mokykla, kurioje saugu ir gera mokytis, dirbti ir kurti.

Gegužės 7 dieną, 8.30 val. mūsų mokyklos mokiniai su mokytoju Algimantu Valaičiu ir bibliotekininke Vanda Valaitienė, išvykome į renginį Bitėnuose: ,,Knygnešių keliais – misija įmanoma“.

   Prie Martyno Jankaus muziejaus, kur renginys ir prasidėjo, atvažiavome apie 9.30val. Dar turėjome palaukti, kol atvyks kitos komandos, kurių turėjo būti 10, bet atvyko tik 9 komandos.10.00 val., kai mums buvo papasakotos visos renginio taisyklės, nuostatos ir prisistatė komandos, prasidėjo įdomiausia ir energingiausia renginio dalis.

   Mums padavė voką, kuriame buvo įdėta: žemėlapis, lapai su kryžiažodžiu, taisyklės su tiksliais kelio nusakymais, pieštukas ir virvelė, kuria turėjome pasinaudoti slaptažodžio sudėjimui.

   Pradžioje sekėsi gana sunkokai, ėjome per miškus, dilgėlynus ir ne kartą galvojome, kad jau nusukome ne ten, tačiau auklėtojas vis mus drąsino, kad viskas bus gerai. Kai perėjome į retesnę vietą, pradėjo visai neblogai sektis. Dirbdami komandoje gana greitai suradome visus penkis mums skirtus užrašus- tolesnius kelio nusakymus, kryžiažodžio klausimus, be kurių mūsų komandos kapitonas Nojus nebūtų galėjęs pasiimti mums skirtų knygų, kurias saugiai turėjome pargabenti tuo pačiu arba lengvesniu keliu spaudos surinkėjams. Gabenant knygas svarbiausia buvo praeiti patikrą, kuri kiekvieną rastą knygą atimdavo. Knygas slėpėme visur: kelnėse, kišenėse, kuprinėse ir net pačiame dokumentų voke. Mums pavyko – Nojus gana sėkmingai valtele įveikė vandens telkinį ir pasiekė spaudos surinkėjus, mes laimėjome I-ąją vietą.

   Visi labai džiaugėsi ne dėl dovanų, bet dėl to , kad sugebėjome įvykdyti visas renginio užduotis. Vėliau dar ir atsigėrėme arbatos, pavalgėme plovo, žaidėme žaidimus, pamatėme dresiruotų šunų pasirodymą.

Šiame renginyje mūsų klasė su auklėtoju ir bibliotekininke dalyvavome antrą kartą. Su malonumu nuvažiuotumėme ten ir kitais, ar net ir dar kitais metais.

                                     Dovilė Čemerkaitė, 8 klasės mokinė

 

   Balandžio 19 diena mokykloje - be pamokų. Jas pakeitė projektinė veikla. Kadangi dalyvaujame trijuose tarptautiniuose Erazmus + projektuose: „Developing pupils' skills", „Play to learn, learn to play”, „Arts for life",tai pagal jų programas vykdėme įdomias, kūrybiškumą, bendrystę ugdančias veiklas. Įvairiomis technikomis marginome kiaušinius ir mokyklos kieme puošėme Velykų medį, gaminome popierines lėles, dekoracijas ir kūrėme legendų inscenizacijas. Kiaušiniams dažyti klasės pasirinko skirtingas technikas: dažymą vašku, dažymą guašu, marginimą spalvotais popierėliais, lipdukais ir kt.

   Savo išmonę ir kūrybiškumą mokiniai rodė popierinių lėlių pagalba suvaidindami legendas apie Katyčių vardo kilmę (5klasė), Akmeniškių piliakalnį (10 klasė), Rambyno kalno laumes (8klasė), Vilniaus įkūrimą (6klasė), Eglę žalčių karalienę (9klasė), Jūratę ir Kastytį (7klasė). Pradinukai parodė du lėlių teatro spektaklius:„Amžinai alkana senelio ožka" ir „Kaip žvėrys lapės namelius vadavo". Čia netrūko išmonės mokinių kūrybiškumui atsiskleisti.

   Daugiausia aplodismentų sulaukė, žinoma(!) legendos apie Katyčių vardo kilmę improvizaciją.

   Suvėrę kiaušinius į girliandas ir sukabinę juos ant mokyklos kieme augančio medžio fotografavomės, vieni kitiems linkėjome šiltų Šventų Velykų ir smagių pavasario atostogų.

   Šiltų ir gražių Šv. VELYKŲ Jums ir Jūsų brangiems žmonėms!

Informacija ir foto M.Lukošaitienės

 

   Balandžio 4 dieną Klaipėdos universiteto Pedagogikos katedros Tolerancijos ugdymo tyrimų laboratorija kartu su Klaipėdos m. savivaldybės Vaiko gerovės komisija ir Labdaros ir paramos fondu „Dvasinės pagalbos jaunimui centras" organizavo mokinių mokslinę konferenciją "Tolerantiška mokykla -saugi visuomenė"

   Joje dalyvavo Klaipėdos ir kai kurių kitų apskričių mokyklų mokiniai. Su socialine pedagoge Ina dalyvavome ir mes: Lukas Skurdelis, Ovidija Kunšteinaitė, Dovilė Čemerkaitė, Nojus Tubutis.

   Konferencijos pradžioje stebėjome teatrinę kompoziciją „Pasakyk, ką jauti". Ją pristatė Simono Dacho progimnazijos teatro klasė. Po to klausėmės paskaitos „Mūsų skirtumai - teigiamybės ir trūkumai". Vėliau vyko darbas sekcijose. Mes dalyvavome III sekcijos veikloje, kurioje mokyklų komandos ruošėsi ir pristatė tokias temas: „Pozityvi bendravimo kultūra mokykloje ir už jos ribų", „Konfliktas yra norma XXI amžiuje", „Ar kartų skirtumai daro įtaką konfliktų sprendimo būdams" ir kt.

   Mūsų komanda ruošė pristatymą tema „Konfliktų žodynas"., kuris gavo nominaciją „Informatyviausias pranešimas“. Kalbėjome apie tai, kodėl kyla konfliktai tarp mūsų ir kaip juos sprendžiame , kokios veiklos vykdomos mūsų mokykloje, kad jų būtų kuo mažiau, kaip išvengti konfliktų, kaip valdyti emocijas. Mūsų manymu, konfliktus galima spręsti tokiais būdais, kaip

  • Atidžiai klausytis vienas kito
  • Stengtis susitarti
  • Atsiprašyti ir atleisti
  • Šypsotis
  • Pajuokauti
  • Stengtis bendromis jėgomis išspręsti konfliktą
  • Mėginti suprasti, ką jaučia kitas žmogus
  • Pakviesti pagalbą kitus žmones
  • Nutraukti pokalbį, nusiraminti ir tik tada kalbėtis toliau
  • Pasakyti ko konkrečiai nori pats ir bandyti išsiaiškinti ko konkrečiai reikia kitam žmogui.

Informavo Nojus Tubutis ir Lukas Skurdelis

 

FB IMG 1554467347945