DSC 0065

     Misija - mokykla, kurdama mokymąsi skatinančią aplinką, teikia kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį išsilavinimą ir neformalųjį švietimą, ugdo asmenybę, pasirengusią tolesniam mokymuisi ir gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje.

     Vizija – moderni, besimokanti, atvira kaitai mokykla, kurioje saugu ir gera mokytis, dirbti ir kurti.

Vaiko gerovės komisija

 

Pirmininkė: Danguolė Švenčionienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Pavaduotoja: Ina Stankevičiūtė, socialinė pedagogė.

Nariai:

Simona Uginčiūtė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;

Rita Gečienė, mokytoja;

Rimas Vitkauskas, mokytojas.

Viliutė Vindžigelskienė, mokytoja - sekretorė.

 

Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas