DSC 0065

     Misija - mokykla, kurdama mokymąsi skatinančią aplinką, teikia kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį išsilavinimą ir neformalųjį švietimą, ugdo asmenybę, pasirengusią tolesniam mokymuisi ir gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje.

     Vizija – moderni, besimokanti, atvira kaitai mokykla, kurioje saugu ir gera mokytis, dirbti ir kurti.

Pagalbos mokiniui specialistai

 

1. Socialinė pedagogė Ina Stankevičiūtė (konsultacijos)

2. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Simona Uginčiūtė