Birželio 17 dieną  8-10 klasių mokiniai pristatė projektinius darbus. Jų vadovais buvo  istorijos(A. Valaitis) geografijos(M. Lukošaitienė) , dailės, biologijos(B. Vitkauskienė), fizikos( D.Pielikienė)  ir kūno kultūros (D.Plaipienė) mokytojai. Daugiausia mokinių pasirinko darbus susietus su edukacinių erdvių kūrimu.  Guoda, Liepa, Ruslanas, Erikas, Andrius, Gytis, Gabrielė J.,Liveta , Ovidijus, Pija vadovaujami mokytojų B. Vitkauskienės,  M.Lukošaitienės  ir A. Valaičio įrengė tokias edukacines erdves kaip „Žiniuonės turtai",„ Prieskoniniai augalai", „Mokyklos teritorijos paukščiai",„ Medžio amžius ir mediena", „Galvosūkių stotelė", „Orientavimasis. Saulės laikrodis", „Pasaulio krypčių ir atstumų medis",„ Riedulynas"  „Vabalų viešbutis", „Mažosios Lietuvos Istorijos stotelė". Ovidija ir Dovilė restauravo jau išblukusius piešinius  lauko stenduose, na, o "Basakojų taką" įrengti padėjo dešimtokai Lukas, Dainius, Gabrielius ir aštuntokas  Laurynas (vadovė D. Plaipienė). Lukas ir Justinas pristatė savo sukonstruotą motorinę transporto priemonę-"kartingą". Teorinį darbą iš istorijos apie Lietuvos pasiekimus parengė Karolis(vadovas A. Valaitis).

Po projektinių darbų pristatymo lauko edukacinėse erdvėse 5-10 klasių mokiniai su paskirtais vadovais atlikinėjo integruotas užduotis ir viską užrašinėjo į užduočių lapus. Jie aplankė „Orientavimosi ir Saulės laikrodžio",  „Riedulyno", „Pasaulio krypčių ir atstumų medžio", „Mokyklos teritorijoje perinčių paukščių", „Kompostinės",„ Istorijos stoteles", basas kojas masažavo „Basakojų take", matematinių formulių pagalba  „svėrė" riedulius, pasakojo legendas, patarles, minė mįsles apie laiką, akmenis.

Visas veiklas aptarėme sugrįžę į mokyklos aktų salę. Vaikai džiaugėsi renginiu, o mokytojai jų darbą įvertins pažymiais.

Informava geografijos mokytojos M. Lukošaitienės