katyciumokykl

 „TRIJŲ KOLONŲ“ principas:

Mokytojai, mokiniai, tėvai laiko mokyklos „stogą“

Vaiko gerovės komisija

 

Pirmininkė: Danguolė Švenčionienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Pavaduotoja: Ina Stankevičiūtė, socialinė pedagogė.

Nariai:

Albina Undžienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;

Ilona Vaitiekaitienė, logopedė;

Vilma Nevardauskienė, specialioji pedagogė.

Viliutė Vindžigelskienė, mokytoja - sekretorė.

 

Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas