DSC 0065

 „TRIJŲ KOLONŲ“ principas:

Mokytojai, mokiniai, tėvai laiko mokyklos „stogą“

     Misija - mokykla, kurdama mokymąsi skatinančią aplinką, teikia kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį išsilavinimą ir neformalųjį švietimą, ugdo asmenybę, pasirengusią tolesniam mokymuisi ir gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje.

     Vizija – moderni, besimokanti, atvira kaitai mokykla, kurioje saugu ir gera mokytis, dirbti ir kurti.

Pagalbos mokiniui specialistai

 

1. Socialinė pedagogė Ina Stankevičiūtė

2. Specialioji pedagogė Vilma Nevardauskienė

3. Logopedė Ilona Vaitiekaitienė

4. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Albina Undžienė