katyciumokykl

 „TRIJŲ KOLONŲ“ principas:

Mokytojai, mokiniai, tėvai laiko mokyklos „stogą“

Pagalbos mokiniui specialistai

 

1. Socialinė pedagogė Ina Stankevičiūtė

2. Specialioji pedagogė Vilma Nevardauskienė

3. Logopedė Ilona Vaitiekaitienė

4. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Albina Undžienė