DSC 0065

 „TRIJŲ KOLONŲ“ principas:

Mokytojai, mokiniai, tėvai laiko mokyklos „stogą“

     Misija - mokykla, kurdama mokymąsi skatinančią aplinką, teikia kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį išsilavinimą ir neformalųjį švietimą, ugdo asmenybę, pasirengusią tolesniam mokymuisi ir gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje.

     Vizija – moderni, besimokanti, atvira kaitai mokykla, kurioje saugu ir gera mokytis, dirbti ir kurti.

       Vasario 14 dieną mūsų mokykloje vyko nepamokinės veiklos diena, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. Visus susirinkusius pasveikino mokyklos direktorius A. Plaipa, pavaduotoja D.Švenčionienė. Skambėjo nuotaikingos 2, 4  klasių mokinių dainos, aptarti pusmečio rezultatai, mokiniai tradiciškai apdovanoti padėkos raštais. Vėliau integruoti mokomieji dalykai vyko skirtingose erdvėse.

      Pradinių klasių mokiniams veikla prasidėjo viktorina ,,Ar pažįstu savo kraštą?”. Mokiniai puikiai atliko užduotis, mokėsi bendradarbiauti. Vėliau žiūrėjo informacinį filmą apie Lietuvos praeitį ir dabartį. Daug gerų emocijų  patyrė sporto salėje, nes vyko sportinės varžybos ,,Sportuoju ir galvoju”. Pradinukai ne tik įveikė įvairias sportines rungtis, bet ir sprendė galvosūkius, minė mįsles, piešė plakatą ,,Graži mano Tėvynė…”. Apibendrindami veiklą mokiniai išsakė savo mintis: ,,Kokia yra ir bus Tėvynė priklauso nuo mūsų pačių” (Rugilė), ,,Aš džiaugiuosi, kad esu lietuvis” (Benas), ,,Tėvynė man labai brangi” (Urtė), ,,Branginkim laisvę, nes galime laisvai kalbėti, dainuoti, žaisti” (Viktoras).

       5-7 klasių mokiniams bibliotekoje vyko viktorina ,,Ką žinai apie Lietuvą?”. Komandinio darbo metu mokiniai ne tik prisiminė svarbius istorinės praeities faktus, bet ir atliko kūrybines užduotis”: kūrė eilėraščius, palinkėjimus Lietuvai, aktyviai dalyvavo diskusijoje ,,Aš - valstybės vadovas”. Mokiniai išsakė, kas pasiekta, kuo galime didžiuotis, pateikė daug įdomių minčių, idėjų, aptarė ir peržiūrėtą filmą ,,Neregėta Lietuva”.  Dienos veiklą užbaigė puikiais palinkėjimais ir visus vienijančia daina ,,Sudainuokime Lietuvą”.

      Ugnis simboliškai suprantama kaip šviesos ir šilumos teikėja, gynėja nuo tamsos ir blogio. Aplink ugnį vykdavo įvairios apeigos, be jos ir šiandien neįsivaizduojamos šventės. Tad 8-10 klasių mokiniai savo veiklą pradėjo prie simbolinio ,,Aukuro”, kurio ugnis praeityje ne tik kvietė vienytis kovai, bet ir ginti savo žemes, gyvastį, kultūrą. Po devintokų Karolio, Dovydo, Lino pasisakymų istorijos kabinete vyko dokumentinio filmo ,,Ketvirtasis prezidentas” peržiūra. Aptartas filmas, išsakytos nuomonės ir mintys pratęsiant sakinį -,,Jei aš būčiau partizanas”.

     Viena svarbiausių datų – Lietuvos valstybės atkūrimo diena -  paminėta džiugiai ir prasmingai.

 

Tekstas: R. Jonaitienės

Foto: R. Gruzdžio