DSC 0065

 „TRIJŲ KOLONŲ“ principas:

Mokytojai, mokiniai, tėvai laiko mokyklos „stogą“

     Misija - mokykla, kurdama mokymąsi skatinančią aplinką, teikia kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį išsilavinimą ir neformalųjį švietimą, ugdo asmenybę, pasirengusią tolesniam mokymuisi ir gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje.

     Vizija – moderni, besimokanti, atvira kaitai mokykla, kurioje saugu ir gera mokytis, dirbti ir kurti.

   Metų pradžia mokyklose prasideda dalykinių olimpiadų maratonu. Sausio 17 dieną vyko rajoninė 9 – 12 klasių mokinių matematikos olimpiada. Devintokas Karolis Daniulis užėmė pirmąją vietą. Džiaugiamės kartu su mokiniu, jo pasiektu  rezultatu ir linkime sėkmės.

   Informavo mokytoja D. Pielikienė

Karolis