DSC 0065

 „TRIJŲ KOLONŲ“ principas:

Mokytojai, mokiniai, tėvai laiko mokyklos „stogą“

     Misija - mokykla, kurdama mokymąsi skatinančią aplinką, teikia kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį išsilavinimą ir neformalųjį švietimą, ugdo asmenybę, pasirengusią tolesniam mokymuisi ir gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje.

     Vizija – moderni, besimokanti, atvira kaitai mokykla, kurioje saugu ir gera mokytis, dirbti ir kurti.

Gruodis

Kelionė buvo neilga.

Jau žengiam paskutinį žingsnį -

Ir pabaiga.

Pirmyn su nerimu žvelgiu.

Širdy gėla ir maudulys.

Į juodą, žvarbią gruodžio naktį

Ir vėl mintis nuklys.

Pradžioj žiemos naktis ilga,

Gal siautės vėtra ir pūga,

Gal speigas, alkanas, žiaurus,

Atidarys godžius nasrus.

 

Taip, iš tiesų.

Ir dienomis, ir naktimis

Niūru, tamsu.

Ir šaltis spaudžia vis labiau,

Ir vėjas rūstauja žvarbiau, -

Ir aš einu be atvangos

Sutikt žiemos,

Šaltos, ilgos.

 

Bet štai baigias gruodis jau,

Ir sieloje staiga šviesiau.

Tegul sau siautėja pūga, -

Jau skelbia gruodžio pabaiga:

Tau grįžta saulė!

 

Ir aš kartoju:

Saulė grįžta!

Ir štai krūtinėj pajuntu

Atkaklų ryžtą:

Pro speigą, vėtrą ir pūgas

Į grįžtančią šiandieną saulę

Ištiest rankas!

Vincas Mykolaitis Putinas