DSC 0065

 „TRIJŲ KOLONŲ“ principas:

Mokytojai, mokiniai, tėvai laiko mokyklos „stogą“

     Misija - mokykla, kurdama mokymąsi skatinančią aplinką, teikia kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį išsilavinimą ir neformalųjį švietimą, ugdo asmenybę, pasirengusią tolesniam mokymuisi ir gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje.

     Vizija – moderni, besimokanti, atvira kaitai mokykla, kurioje saugu ir gera mokytis, dirbti ir kurti.

SAUSIS

Brenda sausis su veltiniais 
Balto vėjo vėpūtiniais, 
Ir nustebęs žiūri sausis: 
Iš pusnyno – kyšo ausys… 

- Kelkis, kiški skeltanosi, 
Tu pusnyne suragosi! 
- Nesušalsiu, dėde sausi! 
Pusnys – patalai šilčiausi! 
Įsikasęs po sniegu, 
Kaip karalius aš miegu.

Kostas Kubilinskas