DSC 0065

 „TRIJŲ KOLONŲ“ principas:

Mokytojai, mokiniai, tėvai laiko mokyklos „stogą“

     Misija - mokykla, kurdama mokymąsi skatinančią aplinką, teikia kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį išsilavinimą ir neformalųjį švietimą, ugdo asmenybę, pasirengusią tolesniam mokymuisi ir gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje.

     Vizija – moderni, besimokanti, atvira kaitai mokykla, kurioje saugu ir gera mokytis, dirbti ir kurti.

VASARIS

Vasaris sniegą bers ir bers, 
Ir snaigės kris lyg pūkas... 
Ant kito šono apsivers 
Miegodamas barsukas. 

Jei nuo saulutės nusisuks, 
Žinok - barsukui šilta... 
Ir senis Šaltis greitai spruks, 
Palikęs ledo tiltą.