katyciumokykl

 „TRIJŲ KOLONŲ“ principas:

Mokytojai, mokiniai, tėvai laiko mokyklos „stogą“

Spalis
 
 Vėlai saulutė kėlės 
Ir leidosi anksčiau. 
Atėjo rudenėlis, 
O aš ir nemačiau... 

Atsikeliu iš ryto, 
Žiūriu - šalna jau čia! 
Kad niekas nematytų, 
Ji vaikščioja nakčia.
 
Kostas Kubilinskas